Covid-19 vaksinasjon til barne-, ungdoms- og videregående skole.

5- 11 år (ikke helt klart enda)

Har barnet ditt fylt 5 år, kan det vaksineres dersom de foresatte ønsker det. Tilbudet er mest aktuelt for barn med kroniske sykdommer, barn i kontakt med sårbare personer, og barn som skal oppholde seg eller flytte til land med høy smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester.
NB! Vi vil komme med tydeligere informasjon når dette blir utstedt fra FHI. Følg med her på våre nettsider for mer informasjon og tidspunkt for når vi starter med dette.

12-15 år 

Har barnet ditt fylt 12 år kan dere når om helst bestille time og få vaksinedose èn mot Covid-19. Har barnet ditt fylt 12 år kan du ringe vaksinetelefon eller bestille time til vaksinasjon for ditt barn elektronisk.

NB! Alle 12 til 15 åringer har hittil fått tilbud om èn dose med mRNA-vaksine. Denne aldersgruppen kan nå vaksineres med andre vaksinedose dersom de og deres foresatte ønsker dette. Vi vil komme med tydeligere informasjon når dette blir utstedt fra FHI. Følg med her på våre nettsider for mer informasjon og tidspunkt for når vi starter med dette.

NB! Her kreves samtykke fra begge foreldre for å få tatt vaksinen, dette må forelegges skriftlig.

Samtykkeskjema ved vaksinering av barn og ungdom under 16 år

Det er også mulig å bare skrive et samtykke som handler om dette på et eget ark 

16-17 år

Alle som er 16 år og eldre bør ta 2 doser med mRNA-vaksine. Alle som har fylt 16 år som ikke har påbegynt eller som kun har 1 dose med vaksine kan ringe vaksinetelefon eller  bestille time til vaksinasjon for ditt barn elektronisk.

Det må gå 8-12 uker mellom 1. og 2. dose.

18 år og eldre

De som har fylt 18 og eldre kan nå få oppfriskningsdose 20 uker etter 2. dose. Ring vasksinetelefon eller  bestille time til vaksinasjon for ditt barn elektronisk.

Time til vaksinering

Ytterligere informasjon finner du på våre koronasider


Publisert: 14.01.2022 10:51
Sist endret: 17.01.2022 10:39