Mulige cyanobakterier (blågrønnalger) i Hurdalssjøen og Mjøsa. 

Under innsamling av badevannprøver i uke 28 ble det observert oppblomstring av mulige cyanobakterier (blågrønnalger) i Hurdalssjøen og Mjøsa. Observasjonene ble gjort ved Meieriodden, Åsanden (Hurdalssjøen), og Ørbekkstranda (Mjøsa). At cyanobakterier av og til kan blomstre opp i Mjøsa er vel kjent, men det er mer sjeldent i Hurdalssjøen.

 

Norsk institutt for vannforsking – NIVA – har analysert prøver fra Mjøsa og Hurdalssjøen. Bakteriene er av typen Dolichospermum lemmermannii. Denne cyanobakterien er kjent for å kunne produsere cyanotoksinet microcystin. Det ble ikke påvist microcystin i prøvene.

Kommunene vil følge med på situasjonen, og om nødvendig ta nye prøver.

 

Cyanobakterier er bare et problem når det er mange av dem, det vil si når vi har en oppblomstring, og kan se dem som farget vann, fargede flak, klumper eller skum i vannet. Noen arter cyanobakterier kan produsere toksiner (giftstoffer) som kan utgjøre en helserisiko for mennesker og dyr.

 

Ved stor algeoppblomstring, må vi – for å være helt sikker og inntil analysesvar foreligger – oppfordre innbyggerne om å passe på at vann ikke svelges av badende, og at beitedyr eller hunder drikker vannet. Hunder kan også få i seg gift ved at de slikker pelsen. Det skal høy konsentrasjon av toksinproduserende cyanobakterier til for at det skal bli alvorlig helsefare.

 

Observasjon av mistenkt algeoppblomstring, grønnfarget vann eller lignende kan meldes til Miljørettet helsevern – Øvre Romerike eller til kommunen hvor vannet ligger.


Publisert: 16.07.2021 14:34
Sist endret: 19.07.2021 16:00