Dagtilbudet er delvis gjenåpnet

Dagtilbudet for eldre og demente ved Vilberg bosenter har vært kjærkomment for mange. I forbindelse med koronasituasjonen har det vært stengt siden 13. mars.

Nå er det gjennomført en forsiktig gjenåpning av dette tilbudet fra mandag 18. mai.

Den første tiden blir det bare halvparten så mange besøkende som det var før koronapandemien, det vil si inntil 10 hver dag. På den måten sikres nødvendig avstand og kontroll for å ivareta smittevern-hensyn.

Dagtilbudet er viktig for pårørende og fører til at flere kan klare seg hjemme

- Det var viktig at vi kunne gjøre dette nå, for det er klart at det å kunne komme hit har vært veldig viktig for mange, sier avdelingsleder Elin Holm. - Tilbudet har betydning for trivsel og helsetilstand for hjemmeboende og er også viktig for pårørende. Dagtilbudet fører til at flere kan klare seg hjemme, noe de fleste jo ønsker, og reduserer trykket på sykehjem og bosentre.


Publisert: 19.05.2020 13:58
Sist endret: 24.06.2021 12:19