Innhold

Delfinaler og finaler i Demokraticamp

Neste uke,  27. - 31. januar, arrangeres delfinaler i Demokraticamp ved Råholt og Vilberg ungdomsskole, og den 7. februar møter to grupper fra hver av skolene finalister fra hele Øvre Romerike til finale i Demokraticamp på Eidsvollsbygningen til en annerledes skoledag. Det er ordførerne i Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker som utgjør juryen sammen med direktøren ved Eidsvoll 1814 i finalen.

Vi skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier

Ungt Entreprenørskap har dette som visjon, og de søker å samarbeide med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører for å oppfylle denne visjonen ved blant annet å inspirere til fremtidig verdiskaping i en sosial, kulturell og økonomisk sammenheng. Du kan lese mer om Ungt Entreprenørskap og deres prosjekter på deres egne nettsider.

Årets tema er "Matsvinn"

I år er er temaet for oppdraget matsvinn, og det er en sak som passer godt under profilen til både Ungdommens grunnlov og Grunnlovens § 112, slik oppdraget jo skal. Matsvinn er et dagsaktuelt tema og det er et uttalt samfunnsproblem som vekker engasjement hos ungdommen. Elever som allerede er i gang (som i Ullensaker kommune) har uttalt at de ikke hadde tenkt på dette på den måten før, og at det er ganske fælt med så stort svinn av mat.

Eidsvoll 1814 er oppdragsgiver

"Det var jo riksforsamlingen i 1814 som var Norges første Demokraticamp", sier Anne Løvås. Det er den mest naturlige ting i verden for Eidsvoll 1814 å fremme demokrati, engasjement og nytenkning blant ungdommen, så samarbeidet med Ungt Entreprenørskap om Demokraticamp er et prosjekt som har pågått i flere år. Når de gir oppdragene er det nå med utgangspunkt i Ungdommens grunnlov som ble laget i 2014 og i Grunnlovens § 112 som handler om bærekraft for helsen og naturen vi lever i.

Mer om Demokraticamp

Ungt Entreprenørskap arrangerer altså Demokraticamp på Øvre Romerike i samarbeid med Eidsvoll 1814 og Gardermoen interkommunalt politisk råd. I år gjennomføres det for alle elver på 8. trinn i de seks kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Nes og Ullensaker. I finalen den 7. februar på Eidsvoll 1814 er det ordførerne i de seks kommunene som utgjør juryen sammen med direktøren ved Grunnlovens hus.

Demokraticamp bygger på metoden Innovasjonscamp som er en treningsleir i kreativitet og nyskaping, hvor elvene får et reelt opdprag med en definert probelmstilling som de skal presentere en løsning på i løpet av to arbeidsdager. Oppdraget er gitt av Eidsvoll 1814 og elevene jobber med oppdraget i grupper på ca. fem elever og presenterer løsningen for en jury (informasjon hentet fra hjemmesiden til Ungt Entreprenørskap).

"Vi arrangerer også Demokraticamp på Nedre Romerike i samarbeid med Samarbeidsrådet for Nedre Romerike, i Follo med Vitenparken knyttet til NMBU (universitetet i Ås) og i Asker og Bærum sammen med kommunene", sier Petter Skotland som er daglig leder ved Ungt Entreprenørskap Akershus.

"Jeg respekterer Ungt Entreprenørskap og de metodene de står for", sier Anne Løvås ved Eidsvoll 1814. 


Publisert: 24.01.2020 10:49:51
Sist endret: 24.01.2020 10:49