Det åpnes opp for utleie til lukkede arrangementer på utvalgte steder. 

I første omgang åpnes det for at Panorama, Kafé Henrik og Bygdetunet kan leies ut til lukkede arrangementer (inntil 50 personer), under forutsetninger av at smittevernregler overholdes. Lukkede arrangementer inneholder deltagere man kjenner/navngitte).

Det skal være en navngitt ansvarlig for at smittevernreglene gjennomføres og overholdes og som har oversikt med tanke på en eventuell smittesporing. 

All booking foregår via e-post: eidsvoll.innbyggertorg@eidsvoll.kommune.no 


Publisert: 06.05.2020 13:09
Sist endret: 24.06.2021 12:15