Det er registrert to nye smittede fredag kveld

Èn elev ved Råholt ungdomsskole.

Alle berørte har fått informasjon og aktuelle elever og ansatte er satt i karantene. 33 elever og seks ansatte settes i karantene. De testes inn i karantene ved teststasjonen 1. mai. Husstand settes i ventekarantene i påvente av svar på test tatt lørdag 1. mai, ved negativt svar på test avsluttes ventekarantenen. Elever og ansatte i klassen tester seg ut av karantene onsdag 5. mai. Ved negativt svar på testen tatt onsdag avsluttes karantenen. 

Ett barn ved Folkeparken Dal barnehage.

Alle berørte har fått informasjon og aktuelle barn og voksne er satt i karantene. 12 barn og fem ansatte settes i karantene. De testes inn i karantene ved teststasjonen lørdag 1. mai. Husstand settes i ventekarantene i påvente av svar på test tatt lørdag 1. mai, ved negativt svar på test avsluttes ventekarantenen. Barn og voksne i barnehagen tester seg ut av karantene onsdag 5. mai ved teststasjon. Ved negativt svar på testen tatt onsdag avsluttes karantenen.

Karanteneregler og ventekarantene

Vi oppfordrer alle til å lese karanteneregler og ventekarantene.

Alt rundt koronasituasjonen i Eidsvoll


Publisert: 30.04.2021 23:25:55
Sist endret: 01.05.2021 09:59