Det ble torsdag 17. juni avdekket smitte hos èn elev i klasse 1TIA på Eidsvoll videregående skole.

Elever og ansatte som var i klassen mandag og tirsdag settes i karantene, husstandsmedlemmer settes i ventekarantene. Elever og ansatte i klasse 1TIB, som hadde gym sammen med 1TIA mandag settes også i karantene, hustandsmedlemmer settes i ventekarantene.

Test inn i karantene fredag 18. juni

  • De som bor i Eidsvoll testes ved teststasjon i Badet Kulturtun, trenger ikke å bestille test selv, tidspunkt for testing er informert spesielt de berørte.
  • De som bor i andre kommuner bestiller seg test i sin hjemkommune.

Ved negativt prøvesvar på denne testen avsluttes ventekarantene for husstandsmedlemmer.

Det testes ut av karantene mandag 21.  og tirsdag 22. juni. 

Tidspunkt for dette er også informert de berørte. 

Ved negativt svar på denne testen avsluttes karantene for elever og ansatte

Personen har vært innom Trento treningssenter. 

Trento tar smittevern på høyeste alvor, alle smittevernsregler er fulgt, de har god oversikt over hvem som har vært i studioet i det aktuelle tidsrommet, og godt samarbeid med smittespoiringsteamet.
Nødvendige tiltak iverksettes, som karantene og test og de berørte som har vært tilstede på Trento i det aktuelle tidsrommet blir kontaktet med beskjed om karantene og testing. Alle bestiller test selv.

Det er kun de som har trent styrkeapparater - frivekter og de som har trent styrkeapparater - studio en, tirsdag 14. juni mellom kl. 17.00 og 19.00 som blir definert som nærkontakter. 

De som har vært i garderobeanlegget er ikke definert som nærkontakter. 

Har du ikke fått beskjed fra oss trenger du ikke bekymre deg, alle vil bli kontaktet i løpet av ettermiddagen fra smittesporingsteamet 

Her er lenke til å bestille test: https://timebestilling.remin.no/dgi 

Les om karanteneregler og ventekarantene. 

Norsk: karantene og isolasjon 
English: quarantine and isolation

Ha lav terskel for å teste deg.

Vi anbefaler uansett alle å ha lav terskel for å teste seg og videre være oppmerksom på symptomer på korona.
Det er viktig at alle følger alle oppfordringer og tiltak som eventuelt blir gitt i sms`er, e-poster eller pr. telefon, eller via nettsider og sosiale medier, fra sentrale myndigheter og fra kommunen din.

Publisert: 17.06.2021 10:38
Sist endret: 17.06.2021 15:42