Avdekket smitte hos en ansatt ved Dal skole

Det er fredag ettermiddag avdekket smitte hos en ansatt ved Dal skole. I dette tilfellet betyr det dessverre omfattende karantenetiltak.

Den ansatte var tilstede ved skolen mandag 8. mars og tirsdag 9. mars

Alle barn og ansatte som kommer i karantene skal testes ved teststasjonen i Badet kulturtun både lørdag 13. mars og tirsdag 16. mars.

Ved negativ test lørdag oppheves ventekarantene for husstandsmedlemmer. 
Ved negativ test tirsdag oppheves karantenen.

Det er behov for å sette følgende grupper i karantene, det gjelder barn som var tilstede mandag 8. mars og/eller tirsdag 9. mars:

  • Klasse 1A - testes klokken 13.00 på lørdag
  • Klasse 1C  - testes klokken 13.30 på lørdag
  • Klasse 5D - testes klokken 14.00 på lørdag
  • SFO for 2. og 3.trinn mandag og tirsdag - testes klokken 14.30 på lørdag
  • Leksehjelp for 5. trinn - testes klokken 15.00 på lørdag

Tidspunkt for retesting tirsdag vil de berørte få informasjon om senere. 

Alle berørte får egen beskjed - Smittesporingsteamet vil ta kontakt i løpet av fredag eller lørdag, det er mange å ringe så vennligst vær tålmodig.

Det er bekreftet mutert virusvariant hos den ansattes smittekilde.

Dette er ikke mer sykdomsfremkallende for den yngre befolkningen, men det er betydelig mer smittsomt. Det betyr at testing inn og ut av karantene samt ventekarantene for husstandsmedlemmer er svært viktig for å unngå videre spredning av viruset.

- Vi ber derfor om at alle anbefalinger når det gjelder testing, karantene og ventekarantene blir tatt til etterretning.

Andre barn og ansatte - Vær oppmerksomme på symptomer

Andre barn og ansatte ved skolen skal være oppmerksomme på symptomer og testes ved behov slik man ellers ville gjort. 

Vi ber alle orientere seg om karantenereglene på fhi.no og følge disse.

Smittesporingsteamet vil ta kontakt i løpet av fredag eller lørdag, det er mange å ringe så vennligst vær tålmodig.

Alt rundt koronasituasjonen i Eidsvoll 


Publisert: 12.03.2021 18:06
Sist endret: 12.03.2021 18:44