Smittesituasjonen ved Vilberg helsetun

Det ble onsdag 11. november avdekket smitte hos ytterligere en pasient på Vilberg helsetun. Denne relateres ikke til smitten på allerede berørt avdeling. Sykehjemmet har nå tre smittede pasienter. Karantenetiltak gjennomføres for personale med nærkontakt til denne nye pasienten med påvist covid-19.

Midlertidig besøksstans ved Vilberg helsetun

Med en uavklart smittesituasjon ved Vilberg helsetun er det funnet nødvendig å gjennomføre en midlertidig besøksstans ved sykehjemmet inntil situasjonen er mer under kontroll.

Det vil i denne perioden bli forsøkt å tilrettelegge godt for annen måte å holde kontakt på, for eksempel ved bruk av nettbrett og Skype.

Ved spesielle situasjoner, som når pasienter er døende, vil det bli gjort unntak. Er det spørsmål knyttet til dette kan sykehjemmet eller den enkelte avdelingen kontaktes. 

Midlertidig stans i dagtilbudet ved Vilberg bosenter

I lys av den generelle smittesituasjonen stanses også dagtilbudet ved Vilberg bosenter fra fredag 13. november og inntil videre.


Publisert: 12.11.2020 12:21
Sist endret: 24.06.2021 12:52