Det er fortsatt alvor!

  • Lørdag fikk vi beskjed fra Ahus om at en av våre innbyggere døde av covid. Vedkommende var under 60 år gammel og tidligere frisk. Våre tanker går til de etterlatte.
  • Lørdag kveld fikk vi også beskjed om at tre elever ved Vilberg barneskole var smittet med covid, høyst sannsynlig den britiske varianten. 116 elever og ansatte ble satt i karantene og deres husstandsmedlemmer i ventekarantene. Alle skal testes både mandag og fredag i uke 10.
  • Torsdag fikk vi beskjed om smitte hos en ansatt ved Vilberg helsetun. Det er bekreftet britisk variant. Syv ansatte og åtte beboere er satt i karantene dersom vi får negative testresultater i dag avsluttes karantenen. De fleste pasienter og personale ved Vilberg helsetun er ferdig vaksinert og vi stoler på at vi derfor vil unngå videre smitte ved sykehjemmet.
  • Torsdag fikk vi også beskjed om at en ansatt i skoletransport var smittet og 8 elever ved 5 ulike skoler måtte i karantene og testes. Tester av elevene inn i karantene var negative.

Det er mer enn ett år siden Eidsvoll fikk sine første tilfeller av covid. Mange har vært syke og mange har blitt slitne av tiltakene. Det har vært gjort en svært stor innsats i befolkningen for å håndtere en vedvarende krise. På tross av utryggheten for å smitte andre eller å selv bli smittet har vi opprettholdt helsetjenester, undervisning i skoler og barnehager og andre viktige tilbud for barn og unge. Mange innbyggere har vært rammet av permisjoner og bedrifter av økonomiske utfordringer. Alle med arbeid knyttet til Gardermoen har hatt usikkerhet omkring sin arbeidssituasjon.

Det er økende smitteutbredelse i vår region og Eidsvoll kommune følger situasjonen nøye.

Helgens nyheter er en alvorlig påminnelse om at pandemien fortsatt har sitt grep om samfunnet, enkeltpersoner og familier. Vi er veldig glad for den innsatsen som nedlegges ved vaksinestasjonen og håper leveringer av vaksiner øker betydelig slik at vi får vaksinert våre mest sårbare innbyggere. Det er økende smitteutbredelse i vår region og Eidsvoll kommune følger situasjonen nøye. Nye nasjonale tiltak skal kunngjøres på tirsdag. Dersom det blir behov for nye lokale tiltak så vil informasjon sendes ut til innbyggerne.

Her finner du alt om koronasituasjonen i Eidsvoll

Du vil også finne statusrapporter og vaksineprogrammet vårt


Publisert: 08.03.2021 12:19
Sist endret: 08.03.2021 12:25