Innhold

Invitasjon til folkemøte

Eidsvoll kommune inviterer til folkemøte på Panorama i kveld, onsdag 30. mai, kl. 18.00.

Her vil forslag til områderegulering for Eidsvoll sentrum bli presentert. Forslag til “Områdereguleringsplan for Eidsvoll Sentrum” ligger ute til offentlig ettersyn. Planforslaget er lagt ut her på Innbyggerportalen under høringer, www.eidsvoll.kommune.no/horinger/    

Høringsfristen til dette forslaget er 17.06.2018

Kommunal forvaltning ønsker dere vel møtt! 

 

Tidligere om saken:


Publisert: 30.05.2018 13:54:56
Sist endret: 30.05.2018 13:54