Prioriteringsgruppe 6 (45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander).

Vi klargjør nå systemene våre til å åpne opp for timebestilling til neste gruppe.

I starten av uke neste uke (uke 17) kan neste gruppe i prioriteringslista forvente seg en sms og/eller e-post med invitasjon til å bestille koronavaksine. Det vil da være gruppe 6, alder 45-54 med underliggende sykdommer/tilstander. 

Så, er du i alderen 45-54 år, og har underliggende sykdommer, kan du forvente en invitasjon pr. sms eller epost over helgen.

Vi kommer til å informere igjen, på mandag.

Det er timer til alle! 

FHIs prioriteringsrekkefølge for vaksinering finner du her

Ved vaksinering mot Covid-19, følger Eidsvoll kommune de faglige anbefalingene fra Folkehelseinstituttet

 • Beboere i sykehjem og prioritert helsepersonell
 • Alder 85 år eller eldre
 • Alder 75 til 84 år
 • Alder 65 til 74 og enkelte personer 18-64 år med særlig høy risiko* i forbindelse med:
  • Organtransplantasjon*
  • Immunsvikt*
  • Hematologisk kreftsykdom siste 5 år*
  • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)*
  • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon*
  • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*
 • Alder 55-64 år med underliggende sykdom/tilstand 
 • Alder 45-54 år med underliggende sykdom/tilstand  
 • Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander  
 • Alder 55-64 år uten underliggende sykdom  
 • Alder 45-54 år uten underliggende sykdom  

Med underliggende sykdom eller tilstand menes følgende

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom (annet enn velregulert astma)
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på >35 kg/m2 eller høyere)
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag

En liten hyggelig informasjon/instruksjonsvideo

Her finner du en liten informasjonsvideo/instruksjonsvideo til hva som venter deg når du kommer til vaksinestasjonen ved Badet kulturtun.

Velkommen til oss når det er din tur!

Vaksineprogrammet i Eidsvoll

Her har vi forsøkt å samle alt om vaksineringen i Eidsvoll

 

Det vil foregå omtrent slik

Er du i den prioriteringgruppa som står for tur skal du ikke foreta deg noe før du får en sms/epost fra oss.  I sdenne følger det kort informasjon og en lenke til der du skal  bestille time til vaksinering. For å bestille må du benytte bank-ID, det er den samme bank-ID som du bruker når du betaler regninger. Dette er for din sikkerhet. 

Bestillingssystemet vil være åpent kun for den gruppen som har mottatt sms. Dersom man ikke har mottatt SMS kan man ikke bestille time. 

Det er timer til alle!

Møt opp til avtalt time! Må du endre eller avbestille? 

Det er mange som venter på vaksine og vi ber om at alle som bestiller time møter til sin avtalte tid! 

Oppstår det noe slik at du er nødt til å endre tid eller avbestille må du ringe tlf. 66107358/66107359, det er ikke mulig å endre time selv, dette må gjøres manuelt på vaksinekontoret. På den måten kan timen frigjøres til andre og vaksinedosen slipper å til spille. 

Sikkerhet -  sms, telefon, epost og annet 

Hvem får varsling/info fra kommunen?

Alle sms`er som sendes ut fra Eidsvoll kommune henter informasjon fra kontakt og reservasjonsregisteret. Det er et register som brukes av det offentlige for å kunne sende ut viktig informasjon til innbyggere.  

Her finner du informasjon om varslingssystemet.

 • Får du ikke varsel?
 • Er du pårørende og har du eldre foreldre som ikke har oppføring i Kontaktregisteret?
 • Bor du på en annen adresse enn den som står i Folkeregisteret?

Gjennom denne lenken https://varsling24.no/kundeinfo finner du svar på alt dette og hvordan dette kan ordnes enkelt.  

Sikkerhet

For at alt skal foregå på en sikker måte kreves det bank-ID for logge inn og bestille time til vaksine eller test.  Det er den samme ID du bruker når du skal betale regninger eller skal inn på Altinn, skattemeldingen osv. 

Koronavaksine og koronatest er gratis! - Viktig å merke seg!

 • Covid-19-vaksine og Covid-19-test er gratis 
 • Vi krever ikke forhåndsbetaling.  
 • Vi vil ikke be om kontoinformasjon eller kortinformasjon 

 Hvilke systemer bruker kommunen?

 • Eidsvoll kommune bruker fagsystemet ReMin for å holde oversikt over alle som har fått og skal ha vaksine, også for alle som testes. 
  •  ReMin vil derfor være avsender av bekreflesels sms-en vi sender ut etter at du har bestilt time.
 • Eidsvoll kommune bruker systemet Varsling24, når sms`er med informasjon til store grupper sendes ut.  
  • Eidsvoll kommune vil være avsender av sms`en med informasjon og lenke til bestillingssystemet

Publisert: 23.04.2021 08:37
Sist endret: 23.04.2021 09:34