Innhold

Kloakkutslipp på Skreia

Den 21.desember var det et kloakkutslipp på Skreia, som kan virke inn på vannkvaliteten i Mjøsa for de som ikke har kommunalt vann.
Med privat vann menes de som ikke er tilknyttet kommunal vannledning. Det anbefales at det tas prøver av vannkilden for å sikre at vannkvaliteten er god nok.
Dersom du kan være berørt kan du vurdere å koke drikkevannet.

Ta kontakt med Mattilsynet dersom du har spørsmål knyttet til din private vannkilde.
Mattilsynet kan nås på telefonnummer 22 40 00 00.

Det vises for øvrig til avisartikkel fra Oppland Arbeiderblad

https://www.oa.no/mjosa/drikkevann/forurensning/kloakkutslippet-pa-skreia-skal-ikke-kunne-pavirke-drikkevannskvaliteten-til-de-kommunale-abonnentene/s/5-35-772524 


Publisert: 09.01.2019 13:17:06
Sist endret: 09.01.2019 13:17