Nedjustert TISK innføres fra mandag

Regjeringen har besluttet å innføre nedjustert TISK i kommunene fra mandag 27. september. Det innebærer at færre må gå i karantene og at kommunene i mindre grad skal drive med smittesporing.

TISK står for testing, isolering, smittesporing og karantene. Dette er tiltak som settes i gang når noen får påvist smitte. Les mer om TISK her (FHI)

Færre i karantene.

Nedjustert TISK innebærer at færre må gå i karantene og at kommunene i mindre grad skal drive med smittesporing. Regjeringen legger opp til at nedjustert TISK videreføres i en overgangsperiode på om lag fire uker når det etter hvert blir aktuelt å gå over til "En normal hverdag med økt beredskap".  Les mer på helsedirektoratet.no

Lav terskel for test ved symptomer, økt bruk av selvtesting, isolasjon ved bekreftet smitte.

Hovedelementene er at det fortsatt vil være lav terskel for test ved symptomer, med økt bruk av selvtesting, og isolasjon ved bekreftet smitte. 

- Det er viktig å presisere at alle med symptomer bør teste seg, enten man er fullvaksinert eller ikke.

Mye av testingen kan imidlertid gjennomføres som selvtesting i hjemmet, og det vil bli lettelser på hvem som må i karantene og smittespores  Les mer her: Karantene (fhi.no)

  • Testing - Ha lav terskel for test ved symptomer, økt bruk av selvtesting.
  • Isolasjon - Uendret plikt til isolasjon.
  • Smittesporing - smittesporingsteamet skal konsentrere sin smittesporing om husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
    Den smittede skal oppfordres til å varsle øvrige nærkontakter og oppfordre disse til testing.
  • Karantene - Karanteneplikt vil omfatte kun uvaksinerte husstandsmedlemmer og tilsvarende nære og kan i de fleste tilfeller erstattes av testregime. (Daglig selvtesting eller annenhver dag med PCR-test)
  • Øvrige nærkontakter - Den smittede vil fremover ha i oppgave å kontakte sine øvrige nærkontakter.

Les mer på folkehelseinstituttets sider.


Publisert: 23.09.2021 15:20
Sist endret: 24.09.2021 10:40