Innhold

Driftsforstyrrelse på Eidsvoll kommunes avløpsledning

Driftsforstyrrelsen er ledningsbrudd på avløpsledningen. Bruddet ble håndtert og varslet jamfør kommunens internkontrollsystemer. Ledningen pumper avløp fra sørbygda til Bårlidalen. Bruddet påvirker ikke innbyggerne, men det fører til et mindre utslipp til Andelva mot Vorma. Dette er rutinemessig varslet til tilsynsmyndighetene.

Avløpsavdelingen fulgte rutinene og lokasjon på ledningsbruddet ble hurtig identifisert. Kommunens rammeavtale leverandør Brødrene Nordahl ble kontaktet og var tidlig i gang med de nødvendige utbedringene. En forventer at normal drift oppnås i løpet av kvelden.

Kommunen vil oppdatere hjemmesiden ved endringer.

 

Eidsvoll kommune

Kommunalteknikk

 


Publisert: 26.08.2019 19:53:58
Sist endret: 26.08.2019 19:53