Innhold

God internkontroll og vedlikeholdsrutiner

I henhold til kommunens internkontrollsystemer er det rutinemessige vedlikeholdsrunder ved høydebasseng og vannproduksjonsanlegg. Det tas ukentlig vannprøver på ledningsnettet og ved vannproduksjonsanlegg. Eidsvoll kommunale vannverk går årlig gjennom sine rutiner og prosedyrer knyttet til vannverket for å sikre en trygg vannforsyning til abonnentene.

Eidsvoll kommune vil varsle dersom det oppstår uforutsette hendelser og aktivitet på nettet som berører innbyggere f.eks. hvis det er arbeider på ledningsnettet eller ledningsbrudd.

Innbyggere i Eidsvoll kommune kan føle seg trygge i forhold til den kommunale vannleveransen. Dersom noe uforutsett skulle skje har Eidsvoll kommune reservevann fra Hurdalssjøen og gode nødvannsrutiner.

Det vil for fremtiden være behov for fornying av ledningsnettet for å sikre fremtidig godt, sikkert og nok drikkevann for hele kommunen.

Dersom du har spørsmål knyttet til vannproduksjon, vanndistribusjon og kvalitet, ta gjerne kontakt med kommunen.


Publisert: 17.06.2019 14:49:39
Sist endret: 17.06.2019 14:49