Innhold

Vannkvalitet i Eidsvoll, Sørbygda – Kokevarsel

Det er påvist lave verdier av koliforme bakterier i forbindelse med en vannprøve tatt på Råholt. I tråd med drikkevannsforskriften sendes det ut kokevarsling til aktuelle innbyggere. Kokevarselet gjelder kun abonnenter som blir varslet.

Det anbefales å følge råd fra Folkehelseinstituttet ved kokevarsel.

https://www.fhi.no/ml/drikkevann/rad/kokevarsel/

Eidsvoll kommune følger anbefalinger fra Folkehelseinstituttet ved videre oppfølging av saken.

Eidsvoll kommune tar jevnlige vannprøver i helgen, samt undersøker mulige årsaker. Undersøkelsene innebærer blant annet å vurdere mulige aktiviteter som kan ha sammenheng med funnet.

Mattilsynet er rutinemessig varslet om saken.

Kokepåbudet varer inntil ny melding sendes ut fra kommunen.

Informasjon til matprodusenter, serveringssteder og husdyrholdere

Så lenge kokepåbudet gjelder skal springvann ikke benyttes i produksjon av mat eller serveres, med mindre det er kokt først. Vi gjør spesielt oppmerksom på at isbiter, brusdispensere, slushmaskiner eller andre mat- og drikkevarer som inneholder vann som ikke er kokt, ikke skal selges eller inntas.

Matprodusenter og serveringssteder kan få råd av Mattilsynet ved behov – Telefon 22 40 00 00.

Vedrørende husdyrhold vurderer Mattilsynet at funnet ikke har konsekvenser for hverken husdyr eller gårdsdyr da disse til daglig er utsatt for langt høyere nivåer av bakterier av denne typen.


Publisert: 05.02.2021 19:43:50
Sist endret: 05.02.2021 19:46