Innhold

Kokepåbudet oppheves

Eidsvoll kommune har siden utsendelse av kokevarsel fredag 9. august gjennomført hyppig prøvetaking av både høydebasseng og ledningsnett. 

Prøveresultatene viser at ledningsnettet kan friskmeldes og vannet oppfyller tilsynsmyndighetenes krav til drikkevannskvalitet.

Det er påvist svært lave verdier som ikke oppfyller krav til drikkevannskvalitet ved noen installasjoner. Disse installasjonene er isolert bort fra ledningsnettet og medfører derfor ikke noen helsefare for befolkningen. Kommunen drifter ledningsnettet som normalt og håndterer driftsavvik jamfør rutiner.

Eidsvoll kommune vil med dette meddele at vannet kan benyttes som normalt. Det er ikke nødvendig å la vannet renne for å spyle ut eget anlegg før det tas i bruk.

 

Eidsvoll kommune

Kommuneoverlege


Publisert: 11.08.2019 18:05:50
Sist endret: 11.08.2019 18:05