Har du helsefaglig bakgrunn?

Vi ønsker å komme i kontakt med innbyggere med helsefaglig bakgrunn som kan bidra inn i helsetjenestene i kommunen i tiden som kommer.

Send e-post til personal@eidsvoll.kommune.no  med opplysninger om:

  • Navn og adresse
  • Telefonnummer og e-postadresse
  • Hvilken kompetanse du besitter
  • Om du disponerer egen bil

 Siden behovene kan bli endret over tid, vil de som melder seg først få tilbakemelding på det tidspunkt det blir aktuelt å inngå avtale.


Publisert: 16.03.2020 16:42
Sist endret: 17.02.2021 10:05