Eidsvoll kommunes krisefond til lag/foreninger etter koronasituasjonen


Søknad til Eidsvoll kommunes krisefond etter koronasituasjonen, for lag, foreninger, organisasjoner mm.

Trenger ditt frivillig lag/forening/organisasjon økonomisk krisehjelp?

...som følge av koronasituasjonen?

 

Alle lag, foreninger, organisasjoner som har behov for økonomisk krisehjelp som følge av koronasituasjonen, kan søke om økonomisk støtte fra Eidsvoll kommunes krisefond.

Søknadsfrister

NB! Første søknadsfrist er allerede 15. september, neste er 15. oktober.

Søknadsskjema

Kommunens krisefond for lag, foreninger, organisasjoner mm. som følge av koronasituasjonen.

Har du spørsmål rundt dette

Ta kontakt med Kultursjef Arne Dahr.


Publisert: 05.09.2020 06:48
Sist endret: 10.09.2020 13:40