Eidsvoll kommunes kulturpris og ungdomsstipender

Har du forslag på kandidater til Eidsvoll kommunes kulturpris eller ønsker å søke på kommunens kultur- og idrettsstipend?

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Eidsvoll kommunes kulturpris

Kulturprisen kan deles ut én gang i valgperioden og tildeles enkeltpersoner eller organisasjoner som takk og honnør for en betydelig innsats for kulturlivet i Eidsvoll kommune. Prisen er en miniatyrutgave av Sivert Donalis statue ”Tømmerfløteren” som er plassert i Eidsvoll sentrum.  

Enkeltpersoner, lag og foreninger hjemmehørende i Eidsvoll kan foreslå kandidater.
Forslag på kandidater, gjerne også med en kort begrunnelse, sendes Eidsvoll kommune v/Kultur innen 25. februar 2019.

 1. Kulturprisen i Eidsvoll kan deles ut hvert 4. år, fortrinnsvis siste halvdel i valgperioden.
 2. Kulturprisen tildeles enkeltpersoner eller organisasjoner som takk og honnør for en betydelig innsats for kulturlivet i Eidsvoll kommune.
 3. Prisen er en miniatyrutgave av Sivert Donalis statue ”Tømmerfløteren” som er plassert i Eidsvoll sentrum.
 4. Enkeltpersoner, lag og foreninger hjemmehørende i Eidsvoll kan foreslå kandidater. Forslagene må være innkommet før 1. juni det året prisen skal utdeles.
 5. Utdelingen av prisen foretas av ordføreren ved et arrangement i regi av hovedutvalget for kultur.

Kulturstipend og idrettsstipend 2019

Søknadsfrist 1. februar

Stipendene har som formål å oppmuntre talentfull ungdom innenfor kultur og idrett til videre utvikling innenfor sine interesseområder og stimulere til videre innsats for kommunens kulturliv. Enhver kan foreslå kandidater til kulturstipendet og idrettsstipendet. 

Stipendene kan søkes av enkeltpersoner eller organisasjoner innenfor Eidsvoll kommunes kulturliv. 

Prisen kan deles på enkeltpersoner/organisasjon eller flere. Det forutsettes at kandidaten er bosatt eller har sterk tilknytning til Eidsvoll kommune, og er i alderen 12-20 år.

Søknaden sendes til post@eidsvoll.kommune.no eller Eidsvoll kommune, Rådhusgata 90, 2081 Eidsvoll. 

Drømmestipend

Søknadsfrist 25.01.19

Stipendordningen er et samarbeids­prosjekt mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping og deles ut til unge kulturutøvere. Vårt håp er at Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle mange unge kulturutøveres drømmer...

Ordningen består nasjonalt av 100 stipender på 15.000 kr. Det er kulturskolen som mottar og videresender søknader.

Du kan lese mer på Drømmestipendets nettside.

Søknaden sendes til anneth.winger@eidsvoll.kommune.no

Kriterier
 • Kan søkes innenfor alle kunstdisipliner
 • Søker må være mellom 13 - 20 år
 • Søknadsfrist 25.01.19
Søknaden må inneholde følgende
 • Hvem søker og hvilken kategori
 • Er dere flere som søker sammen, skriv opp navn på alle og fødselsår
 • Presentasjon av deg/ dere med vekt på drømmer og ambisjoner innenfor kunstfeltet.
 • Linker til produkter – lydfiler, bilder, video etc. Det kan være en fordel å lage lydfiler eller videoer, som lastes opp på youtube i forbindelse med søknaden.

Samtykkeerklæring

Er du under 18 år, er det behov for mailadresse og telefonnr. til foresatt. Eidsvoll kommune veileder under søknadsprosessen, sørger for at all nødvendig informasjon blir oversendt til Drømmestipendet og kvalitetssikre tekst, ferdighetsbidrag og samtykke.


Publisert: 08.01.2019 07:00:00
Sist endret: 04.01.2019 08:47