Innhold

Svømmesatsingen ble vedtatt i kommunestyret 12. desember.

Tilbudet gis elever som går i tredjeklasse på skoler i Eidsvoll, og gjentas for kommende tredjeklassinger høsten 2018. 
Målet er å styrke svømmeopplæringen i skolen.  Med gratisbading på Råholt Bad kan elevene drive masse vanntilvenning i tillegg til å øve eller vedlikeholde svømmeteknikk.

  • Elever som ønsker å benytte seg av tilbudet henter ut et adgangsbevis i form av et personlig chiparmbånd. 
  • Det betales kun en egenandel på kr 100 for chiparmbåndet, som kan kodes om til klippe- eller sesongkort etter gratisperioden.
  • Registrering med navn og foto og utstedelse av adgangsbevis starter 2. januar.


Publisert: 22.12.2017 16:16:14
Sist endret: 22.12.2017 16:16