Innhold

Eidsvolls fremtid sett med ungdommers øyne

Hva skal til for at du vil bo i Eidsvoll i fremtiden?

Det planlegges storstilt utvikling i Eidsvoll kommune. I denne forbindelse er det viktig å høre de unges mening, om hva som skal til for at de skal bosette seg i bygda vår om fem-ti år. 8. mars var elever og lærer fra Eidsvoll videregående skole i møte med ordfører og rådmann for å fortelle om sitt prosjekt; Eidsvolls fremtid sett med ungdommers øyne.

Eidsvoll videregående skole og faget Entrepenørskap og bedriftsutviling

I forbindelse med utvikling av byggeprosjekter, og diskusjonen om hvordan Eidsvoll skal se ut i fremtiden skal Eidsvoll videregående skole med elever i faget Entreprenørskap og bedriftsutvikling, gjennomføre en undersøkelse blant sine jevnaldrende. Elevene ønsker at resultatene skal innlemmes i kommunens høringer som ligger ute til publikum på den måten vil resultatene kan være med å gi ungdommene en stemme for fremtiden.

Vil du bo i Eidsvoll og hva er du opptatt av om 5-10 år?

Elevene ønsker med dette å vise alle at Eidsvoll videregående skole og ungdommen generelt også bryr seg om hvordan det vil bli å bo i Eidsvoll om 5-10 år, og hvilke aktivitetstilbud de er opptatt av. 

Undersøkelsen inneholdt følgende spørsmål

  • Her er spørsmålene (i tillegg til kjønn, alder og sivil status) ungdommene har gitt sin mening om: Hvert spørsmål hadde flere fastsatte valg.
  • Hva skal til for at du vil bo i Eidsvoll om 5-10 år? (Velg de 3 som betyr mest)
  • Hvilke boligtyper bør bygges?
  • Hvor stor vil du at boligen din skal være?
  • Hvilke Jobbmuligheter ønsker du at Eidsvoll skal ha i fremtiden?
  • Hvorfor vil du velge å slå deg ned i Eidsvoll?*
  • Hvilke forretninger ønsker du deg i Eidsvoll?
  • Hvilke fasiliteter er viktig for deg?
  • Hvilke kulturaktiviteter er viktig for deg og din familie?


Ingen overraskelser, egentlig!

Grovt sett sto resultatene av undersøkelsen i stil med hva kommunens planleggere også har tenkt. Det som overrasket oss mest var at ungdommen ønsker seg eneboliger med store gressplener fremfor små hybler og blokkleiligheter, sier ordfører John Erik Vika.

Vi takker for besøket og selvfølgelig skal også ungdommene ha en stemme med i fremtiden.

Her ser vi elevene, sammen med sin lærer, Wenche Hoel Ulvin, legge frem sitt prosjekt for ordfører, John Erik Vika.

Prosjekt elever ved Eidsvoll videregående skole - Eidsvolls fremtid


Publisert: 09.03.2018 14:21:15
Sist endret: 09.03.2018 14:21