Avregning av vann- og avløpsgebyrer for 2022

første faktura avregnes vann- og avløpsforbruk for 2022. Avregningen er basert på innrapportert/avlest vannmålerstand på slutten av 2022. Målt forbruk og innbetalt forskudd i 2022 blir avregnet mot hverandre.  

  • Dersom det er betalt mindre i forskudd vann/avløp enn det er forbrukt, vil merforbruket legges til på faktura for 1. termin.  

  • Dersom det er betalt mer i forskudd vann/avløp enn det er forbrukt, vil overskytende trekkes fra på faktura for 1. termin. Noen vil oppleve å få tilbake penger (kreditnota). 

Når mottar jeg avregningen  fakturaen? 

Terminer Mottar faktura med avregning av vann- og avløpsforbruk :
12 Ca. 20. Januar
4 Ca. 20. Februar
2 Ca. 20. Januar
1 Ca. 20. Januar

Tinglyst eier kan selv velge å sette opp eller ned forskuddet for 2023 ved å sende e-post til gebyr@eidsvoll.kommune.no med adresse, navn og ønsket endring.  

Her kan du lese mer om vann- og avløpsgebyrer.  

 

Feie- og tilsynsgebyret deles i 2 gebyrer fra 01.01.2023

Feiegebyr pr. år/pipeløp

Tilsynsgebyr pr. år/pipeløp ( gjelder også gasspeiser)

Grunnen til delingen er at gasspeiser skal ha kun tilsynsgebyr. 

Her kan du lese mer om feie- og tilsynsgebyrene.

 

Eiendomsskatt

Eiendomsskatten er økt fra 1,90 promille i 2022 til 2,90 promille i 2023.

Kommunestyret har vedtatt å bruke Skatteetatens boligverdier/formuesgrunnlag som beregningsgrunnlag for utregning av eiendomsskatten. Det er tall fra skatteoppgjør for inntektsår 2021 som er grunnlaget for beregning av eiendomsskatt i skatteåret 2023. 

l de tilfeller kommunen ikke har mottatt boligverdi på enkelteiendommer, er den verdien som skatten beregnes av, fastsatt av kommunen i medhold av eiendomsskatteloven.

Her finner du fakta om eiendomsskatten, og vedtak for 2023.

 

Hvorfor finner jeg ikke fakturaen fra kommunen?

Bankene har gjort noen endringer siste året pga GDPR som f.eks. kan ha endret fakturamottaker eller at mottaker ikke kan åpne fakturaen i nettbanken. Utsendelse av faktura fra kommunen styres digitalt på fødselsnummer og er ikke noe kommunen kan overstyre. Men du kan selv gjøre noen valg vedrørende digital mottak av faktura.   

Eks: Det  være samsvar mellom eier av konto/eFaktura/avtalegiro og navn på fakturamottaker fra kommunen, fordi fakturaene sendes via personnummer.

Kommunen kan endre fakturamottaker etter ønske, så lenge personen står som tinglyst eier. 

Her kan du lese om kommunens kanaler for utsending, og hva du selv kan gjøre. 

Fleksibel fakturering

Vi minner om at vi tilbyr månedlig fakturering av kommunale gebyrer/eiendomsskatt. Du kan selv bestemme om du ønsker kommunale gebyrer fordelt på 1, 2 ,4 eller 12 terminer:    

Antall terminer Fakturautsendelse
12 Månedlig
4 Februar, Mai, August, November
2 Januar, Juli
1 Januar ( for inneværende år)

Her kan du lese om vilkårene for valgene over og hva du gjør for å endre terminer på din eiendom 

Gebyroversikt 2023

Her kan du se oversikt over alle gebyrene for 2023

Kontaktinformasjon ved spørsmål til de ulike gebyrområdene

Spørsmål vedrørende: Avdeling Kontaktinformasjon
Eiendomsgebyrer Kommunalteknikk gebyr@eidsvoll.kommune.no 
Eiendomsskatt Økonomiavdelingen eiendomsskatt@eidsvoll.kommune.no 
Renovasjon ØRAS renovasjon@oeras.no
Feiing ØRBRANN feier@orbrann.no
Septiktømming Kommunalteknikk bestillinger per tlf: 95029909
Vannmåler Kommunalteknikk gebyr@eidsvoll.kommune.no

 

 


Publisert: 20.01.2023 08:00:00
Sist endret: 20.01.2023 14:57