Innhold

Har du spørsmål angående faktura for 2. kvartal?

Faktura for 2. kvartal ( april - juni) og månedsfaktura for mai ( for de som har valgt 12 terminer ) er sendt ut i uke  21.

Det dukker opp en del spørsmål og her kan du forhåpentligvis finne svar.

Økte gebyrer fra 01.01.2023

Det har vært en merkbar økning i gebyrene i 2023 og her ser du prisliste. 

Du kan også se kolonne med priser for 2022, og kan sammenlikne priser/summer for å kontrollere egen faktura. 

En del opplevde å få lavt beløp på 1. terminfaktura grunnet underforbruk av vann ift innebetalt forskudd i 2022, ser først nå den reelle økningen i gebyrer i 2023 og stiller seg kanskje spørsmål om fakturaen er riktig.

Hvordan kan jeg finne oversikt over egne gebyrer?

Tinglyste eiere kan selv finne oversikt over gjeldende og allerede betalte eiendomsavgifter, vannmåleravlesninger mm ved å logge inn på MinSide, fra kommunens nettside. 

Åpne fanen som heter MinEiendom, der en av boksene inneholder kommunale gebyrer. 

Kommunen har dessverre ikke mulighet til å sende kopi av fakturaer.

Her finner du ofte stilte spørsmål og svar om de ulike gebyrene, og fakturaeksempel med forklaringer. 

Jeg ser ikke innhold/spesifikasjoner i faktura

Det kan ta noen dager fra banken/digital postkasse varsler deg om faktura fra kommunen per epost/mobil, til mottaker får opp faktura med spesifikasjoner i nettbank/digital postkasse. Vi ber deg derfor vente noen dager før kommunen kontaktes, dersom du ikke finner faktura ved første forsøk. Sjekk igjen.

Utsendelse av faktura fra kommunen styres digitalt på fødselsnummer og er ikke noe kommunen kan overstyre. Men du kan selv gjøre noen valg vedrørende digital mottak av faktura. 

Ved å velge eFaktura framfor avtalegiro kan du se fakturaen din når du måtte ønske.

Kommunen kan endre fakturamottaker etter ønske, så lenge personen står som tinglyst eier. NB: Det  være samsvar mellom eier av konto/eFaktura/avtalegiro og navn på fakturamottaker fra kommunen, fordi fakturaene sendes via personnummer.

Hvordan kan jeg få varsel fra banken når det kommer en faktura?

Du må registrere din epostadresse i nettbanken din slik at du mottar varsel.

Fleksibel fakturering/månedsfaktura

Vi minner om at vi tilbyr månedlig fakturering av kommunale gebyrer/eiendomsskatt. Du kan selv bestemme om du ønsker kommunale gebyrer fordelt på 1, 2 ,4 eller 12 terminer:    

Antall terminer Fakturautsendelse
12 Månedlig
4 Februar, Mai, August, November
2 Januar, Juli
1 Januar ( for inneværende år)

Eiendomsskatt

Eiendomsskatten er økt fra 1,90 promille i 2022 til 2,90 promille i 2023.

Eiendomsskatten ligger på samme faktura som andre eiendomsavgifter, på samme antall terminer.

Her finner du fakta om eiendomsskatt. 

Feie- og tilsynsgebyret er delt i 2 gebyrer fra 01.01.2023

Feiegebyr pr. år/pipeløp og tilsynsgebyr pr. år/pipeløp ( gjelder også gasspeiser)

Her kan du lese mer om feie- og tilsynsgebyrene.

Om du har fått gebyr for feil antall pipeløp og vil søke fritak fyller du ut skjema på ØRBRANN/feiervesenets sider.  Kommunen kan ikke endre gebyrene før ØRBRANN har gjort et vedtak.

Kontaktinformasjon ved spørsmål til de ulike gebyrområdene

Spørsmål vedrørende: Avdeling Kontaktinformasjon
Eiendomsgebyrer Kommunalteknikk gebyr@eidsvoll.kommune.no 
Eiendomsskatt Økonomiavdelingen eiendomsskatt@eidsvoll.kommune.no 
Renovasjon ØRAS renovasjon@oeras.no
Feiing ØRBRANN feier@orbrann.no
Septiktømming Kommunalteknikk bestillinger per tlf: 95029909
Vannmåler Kommunalteknikk gebyr@eidsvoll.kommune.no

 


Publisert: 25.05.2023 14:00:00
Sist endret: 25.05.2023 16:22