Innhold

Eiendomsskatt 2020

Kommunestyret i Eidsvoll kommune vedtok 10. desember å innføre eiendomsskatt fra og med 2020 på primær- og sekundærboliger med 1 promille. Skatteetatens formuesgrunnlag for boliger skal benyttes som metode for verdifastsettelse. Formuesgrunnlaget reduseres deretter med 30 % før man multipliserer med promillesats.

Det er mulig å gjøre et anslag på boligens verdifastsettelse for eiendomsskatt på skatteetatens sider.

https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bolig-og-eiendeler/bolig-eiendom-tomt/eiendomsskatt/


Publisert: 16.12.2019 13:56:14
Sist endret: 16.12.2019 13:56