Det er registrert positiv koronatest hos en ansatt ved Sundet legesenter.

Den ansatte har vært på jobb i smitteførende fase torsdag 5. august og fredag 6. august. Sundet legesenter følger råd og anbefalinger fra FHI, har gode smittevernrutiner og oversikt over hvilke nærkontakter som må informeres. Smittesporing er iverksatt og smittesporingsteamet kontakter alle nærkontakter direkte.

Sundet legesenteret holdes åpent med noe redusert kapasitet resten av uken. Alle berørte er, eller blir kontaktet hvis det er nødvendig for å flytte timer.

Ha generelt lav terskel for testing

Vi oppfordrer generelt alle til å være oppmerksomme på symptomer på Covid-19, bli hjemme og ha lav terskel for å teste seg ved symptomer. Dette gjelder også del- og fullvaksinerte.


Publisert: 11.08.2021 08:06
Sist endret: 11.08.2021 08:06