En bedre jul for alle!

Eidsvoll Frivilligsentral kan ta imot gaver. Vi videreformidler dem til Matutdelingen på "Mago B". Der har de et eget rom hvor folk i ro og fred kan komme og velge ut gaver. – Gavene skal ikke være innpakket, men send gjerne med papir, merkelapper og bånd.

Du kan også levere gaver direkte nede på Matutdelingen på Mago B hver dag fra klokken 16.00 til 18.00 fra 1. desember. Fra klokken 12.00 til 16.00 i helgene.
Merk gavene/posene med "En bedre jul for alle".

Mago B ligger nede ved Eidsvollsbygningen, du går ned mot kafé Standpunkt langs elva og inn på plassen ved den store teglsteinsbygningen på venstre hånd. To flotte damer har drevet dette tilbudet i mange år og det har fungert godt i Eidsvoll.
Rommet står der med gaver gjennom hele året slik at det kan hentes gaver til bursdager.

Ønsker du å levere gavene på frivilligsentralen, merker du dem på samme måte og leverer dem i kafeen på Gladbakk Aktivitetssenter mellom klokken 09.00–14.00 på hverdager. Er det vanskelig må vi avtale tid, ring 95 22 31 80 mellom klokken 08.00 –15.00.

Flott at vi alle kan bidra i "En bedre jul for alle".

  

Ønsker du å hente gaver ta kontakt med Lena på telefon 98 87 49 33


Publisert: 24.11.2021 16:20
Sist endret: 25.11.2021 09:07