Endrede besøksregler ved helse- og omsorgsinstitusjoner gjeldende fra 14. august 2020

Det innføres besøkskarantene i 10 dager for besøkende som har vært på reise i utlandet.

Det er fortsatt stor risiko for koronasmitte. Eidsvoll kommune jobber hele tiden for at det ikke skal oppstå koronasmitte hos beboere og pasienter på alle helse- og omsorgsinstitusjoner.

Til informasjon så innføres det også nye rutiner for våre ansatte i henhold til oppdaterte retningslinjer fra FHI vedrørende helsepersonell i pasientnært arbeid som har reist utenlands.

I tillegg gjelder følgende besøksregler for sykehjem og bofelleskap

  • Alle besøkende må ringe til avdelingen i forkant av besøket, senest dagen i forveien, og gjøre en avtale
  • Hvert besøk begrenses til tre personer og med inntil en times varighet
  • Alle besøkende blir registrert ved ankomst

Det er viktig at alle fortsetter å være med på dugnaden og viser respekt for de ekstraordinære tiltakene som settes inn for å opprettholde kontroll på smitten.

Eidsvoll kommune følger utviklingen av smittesituasjonen og oppdaterer retningslinjene i henhold til nasjonale myndigheter sine anbefalinger. 

 

 


Publisert: 13.08.2020 12:37
Sist endret: 24.06.2021 12:27