Endring i besøksrestriksjonene innen helse og omsorg fra 30. mai

Etter nye nasjonale retningslinjer er det planlagt utvidelser i besøksadgangen ved kommunale helseinstitusjoner og bemannede omsorgsboliger i Eidsvoll fra lørdag 30. mai.

Av smittevernhensyn vil det fortsatt ikke være fri besøksadgang. Det må tas kontakt med vedkommende avdeling for å avtale tid for besøk, men mulighetene for besøk er de fleste steder større enn hittil, og besøk kan skje på pasientens rom/i beboerens leilighet, i egnet fellesrom eller utendørs.

  • Personer med luftveissymptomer eller mistenkt/påvist koronasmitte har som hovedregel ikke anledning til besøk.
  • Det skal utføres hånddesinfeksjon før og etter besøk, og besøkende skal innregistreres i fastsatt besøksprotokoll ved inngangen eller på avdelingen.
  • Besøkende skal holde minst en meters avstand til personale og pasienter/beboere. Avdelingen vurderer om det unntaksvis skal tillates nærmere kontakt mellom pårørende og pasient/beboer.
  • Det er anledning til å gi gaver, blomster el.l. til pasient/beboer, så lenge aktuelle smittevern-rutiner følges.
  • Etter hvert besøk på pasientrom/i leilighet desinfiseres aktuelle berøringsflater.

Følgende gjelder for Vilberg helsetun, Vilberg bosenter og Pålsejordet bokollektiv:

  • Det tillates maksimalt tre besøkende pr gang pr pasient/beboer.
  • Besøkende møtes ved inngangsdøren av personale fra avdelingen og følges til og fra besøksstedet.
  • Det tillates ikke at besøkende personer beveger seg i bygget uten følge.
  • Det legges normalt ikke opp til tilsyn under selve besøket, men dette vurderes konkret ut fra mulig risiko.

Vi ber om forståelse for at det her vil bli en gradvis endring til større besøksadgang for at omleggingen skal kunne skje på en forsvarlig måte


Publisert: 29.05.2020 17:04
Sist endret: 24.06.2021 12:23