Endring i besøksrestriksjonene

Vi har begynt å lempe på besøksforbudet ved institusjon innen helse og omsorg. Siden 11. mai har det vært anledning til noe utvidet besøk til pasienter og beboere ved sykehjemmet etter avtale, primært utendørs.

Nye nasjonale føringer 27. mai 2020

Etter nye nasjonale retningslinjer 27. mai vil det bli planlagt ytterligere utvidelser i besøksadgangen, som vi tar sikte på å innføre fra lørdag 30. mai. Dette vil gjelde både sykehjemmet og bemannede omsorgsboliger i kommunen.
Nærmere informasjon om hvordan dette blir lagt opp vil komme i løpet av fredag 29. mai.  

 


Publisert: 27.05.2020 22:20
Sist endret: 24.06.2021 12:21