Endring i opplæringsloven

1. august 2017 inntrer endringer i opplæringsloven som skal styrke skolens arbeid mot mobbing.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Nytt regelverk mot mobbing

utdanningsdirektoratet sine nettsider kan du lese mer om det nye regelverket og hva det betyr for deg som elev eller foresatt. 

  • Nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering.
  • Aktivitetsplikt for alle som arbeider i skolen (lærer, assistent, renholder, vaktmester, helsesøster)
  • Aktivitetsplikten betyr å følge med, gripe inn og varsle.
  • Plikten til å sette inn tiltak gjelder helt til eleven har det trygt og godt.
  • Dokumentasjonsplikt. Skolen skal lage en skriftlig plan når det gjøres tiltak.
  • Fylkesmann lager vedtak – og mottar/behandler eventuelle klager.

Publisert: 01.09.2017 12:30:52
Sist endret: 01.09.2017 12:30