Endringsforskrift - endring i innreisekarantene for beskyttede og barn under 12 år

I forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19- forskriften) gjøres følgende endringer:

Endringene gjøres gjeldende fra kl. 15.00 4. juni 2021

§ 4 c nytt tredje ledd skal lyde:

Innreisekarantenen etter § 4 forkortes for følgende personer som dokumenterer negativt testresultat i karantenetiden ved PCR-test som tidligst er tatt tre døgn etter ankomst:

  • a) de som er beskyttet mot SARS-CoV-2, jf. § 3 femte ledd, og kan dokumentere dette på en sikker og verifiserbar måte som oppført i vedlegg D
  • b) barn under 12 år.

Dette betyr at beskyttede personer kan teste seg ut av innreisekarantene på dag tre.

Tidligere har beskyttede må være i karantene i 10 dager med mulighet for å teste seg ut på dag syv.

Det skal gjøres en ny vurdering rundt innreisekarantene i slutten av neste uke, rundt 10. juni.


Publisert: 04.06.2021 16:01
Sist endret: 04.06.2021 16:15