Åpningstider og kontaktinformasjon til Helsestasjon for ungdom:

 

Helsestasjon for ungdom 

Hver onsdag kl. 13.30 - 17.00

Drop-in, trenger ingen timebestilling

Besøksadresse: Rådhusgata 7, 2081 Eidsvoll, Panorambygget 3. etg

 

Eidsvoll og Råholt helsestasjon

mandag - stengt (kun avtalte timer)

tirsdag - fredag kl. 08:30 - 15:00

 

Telefontider

Eidsvoll og Råholt helsestasjon har telefontid som følger:

mandag-fredag kl. 08:00 - 10:30

Innhold

Utdeling av gratis rustester

I Eidsvoll satses det på forebyggende tiltak både hos politi, skole og helsetjenster. Alle disse instansene har ansatte som kan veilede ungdom og foreldre i slike saker. Det er viktig å snakke med ungdommen direkte og alene, og det er viktig med god med kommunikasjon mellom alle parter. 

Helsestasjonene i Eidsvoll har rustester (hurtigtester til hjemmebruk) gratis tilgjengelig. Disse deles ut til foreldre som har behov for dette og der det er spørmsål om rusbruk hos barn og unge.

Testene fås ved Eidsvoll eller Råholt helsestasjon (se åpningstider ovenfor). 

Trenger du en slik test? 

Ta kontakt ved å møte opp på en av helsestasjonene 

Relevante lenker:

Ivareta - råd til pårørende

Helsestasjonstjenester

Rus og avhengighet

Rustelefonen


Publisert: 29.11.2018 13:20:00
Sist endret: 29.11.2018 13:40