Leirras nedenfor Vilberg ungdomsskole

2. mars gikk det et mindre leirras i området nedenfor Vilberg ungdomsskole. Eidsvoll kommune har sperret av området, det vil bli gjennomført en nærmere grunnundersøkelse med ekstern bistand og området vil holdes avstengt inntil ny rapport er mottatt. Det ble også gjort grunnundersøkelser ved ombygging av skolen og det ble ikke funnet kvikkleire.

Området der leirraset har gått, er ikke en naturlig del av skoleområdet hvor elevene oppholder seg. Det er imidlertid viktig at alle respekterer sperringene som er satt opp og holder seg borte fra rasområdet.

Bilder


Publisert: 03.03.2021 15:26
Sist endret: 04.03.2021 07:51