Innhold

Kontorplass

Vi har fast kontorplass på rådhuset til Ullensaker kommune på Jessheim, men vi vil også ha en ambulerende kontortjeneste rundt i de ulike kommunene.
Faste kontordager er mandager og onsdager.

Kontaktinformasjon

Vi kan kontaktes på telefon 47 75 01 05 (telefonen er betjent 08.00 – 16.00 mandag – fredag).
Vi kan også kontaktes på e-post på etablerer@norgesvel.no

Hovedpostadresse til Det Kongelige Selskap for Norges Vel, Postboks 115, N-2026 Skjetten

Hva gjør vi?

Vi leverer både kurs, webinarer og veiledning, begge deler er gratis for deltakerne. Hver etablerer får i tillegg til kurs i utgangspunktet to timer med veiledning med en av våre konsulenter. Det ideelle er at vi kan ha fysiske møter, men det er også mulig å ha nettmøter hvis det er hensiktsmessig.
Vi utarbeider også næringsfaglige vurderinger for de som søker om dagpenger under etablering fra NAV. Denne tjenesten faller ikke inn under gratistilbudet og har derfor en egenandel på kr. 1250,-.

Utover kontoret på Jessheim vil vi i utgangspunktet legge kurs og veiledninger til de områdene der det er etterspørsel i betydning av antall etablerere. Det vil derfor kunne ta litt tid før vi har vært rundt i alle kommunene, selv om vi selvsagt er tilgjengelige på Jessheim i tillegg til telefon, e-post og Skype alle dager i normal arbeidstid.Publisert: 31.01.2018 12:43:49
Sist endret: 31.01.2018 12:43