Utskifting av vannledninger i området ved Lysdammen starter opp.

Eidsvoll kommune utlyste i vår anbudskonkurranse for rehabilitering av ca 500 meter vannledning med tilhørende kummer ved området Lysdammen, Ljødalstuvegen, Habberstadbakken og Ljødal. Den gamle ledningen innfrir ikke dagens krav til funksjonalitet og tetthet, og må derfor byttes ut.

Se strekning merket med grønt i kart

(klikk for større kart)

Kartutsnitt - srrekning merket med grønt

 

Det er inngått totalentreprisekontrakt med Steg Entreprenør as, og det er derfor de som stå for både prosjektering og gjennomføring av anleggsarbeidene i prosjektet.  

Det planlegges for oppstart av anleggsarbeidene i disse dager.

I forbindelse med utførelsen kan det bli noe anleggstrafikk i område området Lysdammen, Ljødalstuvegen og Ljødal. Vi beklager ulempene dette medfører.

Dersom dere har spørsmål til utførelsen og fremdriften i prosjektet kan prosjektleder Espen Glømme hos Steg Entreprenør as kontaktes på tlf: 922 84 383 eller e-post: espen@steg.no

Har dere andre spørsmål eller informasjon om området vi kan ha nytte av, kan dere kontakte prosjektleder Annette Brennsæter i Eidsvoll kommune på e-post annette.brennsaeter@eidsvoll.kommune.no eller tlf 459 77 408.

Bilde av Lysdammen

Lysdammen


Publisert: 18.11.2021 00:00
Sist endret: 24.11.2021 16:14