Faktura for barnehageplass fra mars - juni måned

I forbindelse med regjeringens vedtak om stenging av barnehager fra 13. mars, ble det også bestemt at foresatte ikke skulle betale for barnehageplassen frem til barnehagene ble gjenåpnet. Det er derfor ikke sendt ut faktura for april måned. 

  • Regjeringen har videre bestemt at de som har benyttet omsorgstilbudet skal betale fra 14. april.

For alle andre åpner barnehagene opp igjen fra 20. april, og betaling for barnehageplass løper da fra den dagen de får tilbud om plass.

  • Det betyr at noen skal ha faktura fra 14. april – 30. april, og andre skal ha faktura fra 20. april eller senere og til 30. april.
  • I tillegg skal alle ha refusjon for perioden 13 - 31. mars.

 

Alle rettelser vil gjøres på faktura for juni i kommunale barnehager.

Faktura for mai går dermed ut som normalt

Faktura for mai måned kommer dermed til å gå som normalt. Vi gjør oppmerksom på at det må betales selv om en velger å ikke bruke barnehagen.

Har du fall i inntekt som følge av f.eks permitteringer?

Vi gjør også oppmerksom på at foresatte som har fall i inntekt som følge av for eksempel permitteringer kan søke om moderasjon i foreldrebetalingen. Et eventuelt vedtak om redusert foreldrebetaling gjelder fra første måned etter at søknad og nødvendig dokumentasjon er mottatt. Informasjon om moderasjonsordningen og søknadsskjema for dette finnes 


Publisert: 21.04.2020 09:18
Sist endret: 21.04.2020 09:21