Betaling for barnehage og SFO 

Regjeringen har besluttet at alle landets barnehager og skoler er stengt på grunn av korona fra 12. mars til 26. mars og at perioden kan bli forlenget. 

Fritaket for foreldrebetaling gjelder for alle barn i barnehage og SFO, også de som mottar et tilbud etter unntaksbestemmelsene for barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner og barn med særskilt omsorgsbehov. 

Eidsvoll kommune har derfor besluttet følgende

  • Utsendte fakturaer for mars som gjelder opphold i SFO og kommunale barnehager betales av kunden.

  • Det sendes ikke ut faktura for april 

  • Det avregnes for mye innbetalt i mars mot ny regning når barnehage og SFO åpner igjen (normalsituasjon).

Regjeringens bestemmelser gjelder også private barnehager. Hvordan de private vil gjøre det i praksis varierer nok fra eier til eier. Ta det med styrer i din barnehage. 

Redigert: Etter at vi la ut denne artikkelen i går 18. mars klokken 15.35 (eller samtidig)  ble beslutningen fra sentralt hold (regjeringen) endret til også å gjelde de som mottar et tilbud etter unntaksbestemmelsene, se det i kursiv ovenfor. 


Publisert: 18.03.2020 15:35
Sist endret: 17.02.2021 10:06