Innhold

Dette innebærer følgende endringer:

Alle avtalegiroer knyttet til kommunale eiendomsgebyrer må legges inn på nytt.

De eFakturaer som kun er knyttet til kommunale gebyrer må også legges inn på nytt. Kommunale eiendomsgebyrer er vann, avløp, renovasjon, feiing og slam.

Dette påvirker ikke andre avtaler som SFO, barnehage, husleie, abonnement for Råholt bad eller helsetjenester.

Som regningsmottaker av kommunale gebyrer må du legge inn fakturaen på nytt og akseptere forslag om ny avtalegiro eller eFaktura. Her anbefaler vi at du følger din banks retningslinjer for etablering av betalingsavtaler.

Se informasjon hos din bank – link til noen bankers informasjonsside for avtalegiro/e-faktura her:

DNB

https://www.dnb.no/privat/nettbank-mobil-og-kort/betaling/avtalegiro-efaktura.html

Sparebank 1

https://www.sparebank1.no/content/sites/sb1/nb/bank/privat/daglig-bruk/konto-og-betaling/avtalegiro-og-efaktura.html

Handelsbanken

https://www.handelsbanken.no/no/privat/konto-kort-og-betale/betale/betale-regninger/avtalegiro

Nordea

https://www.nordea.no/privat/vare-produkter/konto-og-betalinger/avtalegiro-efaktura-bankaxess.html

Danske Bank

https://danskebank.no/privat/faa-hjelp/betalinger-og-overfoeringer/opprett-betalingsavtaler

Toten Bank

https://totenbanken.no/betale

Hvis ikke din bank finnes med her så kan du finne mer informasjon på din banks hjemmeside.


Publisert: 22.08.2019 10:52:20
Sist endret: 22.08.2019 10:52