Innhold

Hva kan vi gjøre når snøen begynner å smelte?

Informasjon om hva som kan gjøres for å hjelpe seg selv og nabolaget

I år er det noe mer snø enn normalt, og det kan oppstå lokale problemer når snøen begynner å smelte og vannet samler seg. Det er helt avhengig av været om det blir en rask snøsmelting som resulterer i store vannmengder eller om snøsmeltingen vil foregå stille og rolig.

Vi har samlet noen tips:

 • Se over stikkrennene i nærområdet ditt, ser du at de er tettet av kvister eller annet så kan det utgjøre en stor forskjell om du plukker bort det som ligger foran munningene.
 • Har du en bekk i nærområdet som er lagt i rør, gi oss gjerne beskjed om du ser noe som tetter inntaket som du ikke får til å fjerne selv. Vi skal gå over bekkinntakene etter beste evne fremover, men er helt avhengige av at dere følger med og melder inn til oss ved problemer.
 • Om man pleier å få vann i kjelleren kan man vurdere å kjøpe en egen pumpe, slik at man har en egenberedskap hvert år. Det finnes flere pumper med forskjellige kapasiteter og det behøver ikke nødvendigvis å bli et dyrt innkjøp.
 • Finn din lokale entreprenør som kan hjelpe deg hvis du får vann i kjelleren. Nødetatene rykker i utgangspunktet kun ut til hendelser der det er fare for liv, helse og store verdier.
 • Se over forsikringene dine og hvilke vilkår de har når det kommer til vannskader og fukt.

Flere tiltak og tips hentet fra Varsom.no: 

Varsom.no har lignende tips og råd til oss:

Hold deg unna bratte skråninger med løsmasser, og elver og bekker med stor vannføring, fordi erosjon langs elve- og bekkeløp kan utløse skred.

 • Sørg for å holde avløpsveier åpne. Stikkrenner og sluk må renses for at vannet skal renne unna.

Spesielt for flom:

 • Sikre og flytte verdier (biler, campingvogner, rundballer etc) bort fra utsatte steder, flytte verdier opp fra kjellere.
 • Følge med på oppdaterte sanntidsdata og prognoser (varsom.no og yr.no).
 • Det frarådes å oppholde seg nær elver og bekker med stor vannføring. 
 • Husk at elva du krysser i dag, kan være ganske mye større når du skal tilbake.
 • De som oppholder seg i områder hvor det tidligere har oppstått skader som følge av flom bør være spesielt oppmerksomme.

Spesielt for jord-, sørpe- og flomskred:

 • Vær oppmerksom på dreneringveier i skråninger i nærheten av huset ditt, og pass spesielt på steder der bekker løper sammen og gir økt vannføring over skråninger dekket av løsmasser.
 • Vær spesielt oppmerksom på områder hvor det tidligere har gått skred.
 • Se etter bevegelsestegn i terrenget slik som unormal vannoppdemning, nye bekker, sprekker i jorda eller hellende trær i skrenter.

Vakttelefoner veg, vann og kloakk er følgende:

På dagtid - alle hverdager:

 • Driftsleder veg, vann og grønt,  tlf. 66107160
 • Eller via Innbyggertorget, tlf. 66107000

Utenom arbeidstid:

 • Vakttelefon:  900 71 565

Publisert: 23.04.2018 11:00:44
Sist endret: 23.04.2018 11:00