ØVRE ROMERIKE BRANN OG REDNING IKS

Industrivegen 28, 2069 Jessheim- telefon: 478 84 300 - e-post: postmottak@eidsvoll.kommune.no

Innhold

Varsel om feiing på din fritidsbolig

Innen 3 mnd vil du få ett varsel om feiing og tilsyn på din fritidsbolig med et tidsaspekt på når vi kommer. Du som eier kan få muligheten til komme med ønsket tidspunkt der eier eller representant for eier møter opp på adressen. For å få kunne kartlegge og utføre feiing/tilsyn på fritidseiendommen trenger vi en tilbakemelding fra eier, se eget skjema.

Skjema for feiing av fritidsbolig

Les hele Informasjonsbrev fra Øvre Romerike Brann og Redning

Ny forskrift om brannforebygging

1.1.2016 kom det ny forskrift om brannforebygging. Den nye forskriften erstatter forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn. Denne forskriften krever blant annet at kommunene skal også føre tilsyn og feiing på fritidsboliger på lik linje som vanlig boliger.  Se informasjonsbrev fra Øvre Romerike Brann og Redning


Publisert: 26.10.2017 13:34:26
Sist endret: 26.10.2017 13:34