Innhold

Felles planleggingsdag for alle kommunale barnehager i Eidsvoll

I en tid hvor det er mange som har meninger om hva som er viktig å holde på med i barnehagen, er kunnskapen om leken ekstra viktig å holde fast ved. Trude Brendeland er derfor invitert til å holde kurs for alle ansatte i de kommunale barnehagene på planleggingsdagen 2. november.

Lekekloke voksne

Kurset tar sikte på å gjøre personalet til lekekloke voksne som forstår hvordan de kan skape et rikt lekemiljø og som kan stå for at leken er en nødvendig og grunnleggende kilde til livslyst, læring og tilhørighet Kurset har særlig fokus på hvordan man kan skape gode rom for lek inne, og hvordan ansatte kan skape fysiske rom med materialer og møblering som gjør at barna får inspirasjon til å forfatte og fordype seg i skapende lek.


Publisert: 31.10.2018 08:14:57
Sist endret: 31.10.2018 08:14