Rapporten inneholder en grundig evaluering av prosedyrer og praksis ved Villa Skaar Valstad sykehjem og Vilberg helsetun sin smittepost. Vi vil gå grundig gjennom rapporten på mandag og starte arbeidet med å forbedre praksis der det er behov. Vi er glad for at det ikke er avdekket alvorlige svikt som medfører behov for strakstiltak.

Vi vil minne om at FHI ikke er tilsynsmyndighet men tilkalt som faglig støtte for å veilede oss til å få bukt med utbrudd så raskt som mulig. Vi imøteser tilsyn fra Fylkesmannen som vil klargjøre om det foreligger andre kritikkverdige forhold enn det FHI påpeker.

 Rapporten kan leses her:

Eidsvoll kommune FHI-rapport._.pdf


Publisert: 27.11.2020 17:55
Sist endret: 24.06.2021 13:25