Vil du dele opp i månedlige fakturaer, eller fortsatt ha fire ganger i året?

Vi startet å tilby fleksibel fakturering av kommunale eiendomsavgifter i januar 2022. Det betyr at du kan motta de kommunale gebyrene og eiendomsskatten fordelt på månedlige fakturaer. For deg som har lavt årsbeløp er det  mulig å velge en eller to fakturaer per år.

De kommunale eiendomsavgiftene består av: eiendomsskatt, renovasjon, vann, avløp/septik og feiing/tilsyn. Per i dag faktureres gebyrene fire ganger i året, med forfall i mars, juni, september og desember. Om du ikke foretar deg noe vil du fortsatt motta fire fakturaer i året. 

Du kan velge mellom 1, 2 ,4 eller 12 terminer:

Terminer og utsendelse
Antall terminer Fakturautsendelse
1 januar
2 januar, juli
4 februar, mai, august, november
12 Månedlig

Vilkår:

Eiendommer med kommunale gebyrer under kr 4.000,- per år kan ikke velge 12 terminer, men kan velge mellom 1,2 eller beholde 4 terminer.

Det er kun eier/tinglyst hjemmelshaver som kan endre fakturahyppighet.

Hva må du gjøre?

Send e-Post til gebyr@eidsvoll.kommune.no med: navn, adresse, telefonnummer og ønsket antall fakturaer per år.  Eventuelt ring: 66107000.

Endringen vil bli registrert i systemet umiddelbart, og du vil få svar om når endringen igangsettes.

Har du avtalegiro/eFaktura-avtale vil den fortsette å løpe som vanlig, selv om du endrer fakturahyppighet.

OBS: hvis du fortsatt ønsker gebyrene fordelt på 4 terminer, så trenger du ikke ta kontakt

 

Her kan du lese mer om kommunale eiendomsgebyrer og fleksibel fakturering.


Publisert: 27.01.2022 08:00
Sist endret: 05.09.2022 10:44