Vil du dele opp i månedlige fakturaer, eller fortsatt ha fire ganger i året?

Vi tilbyr nå fleksibel fakturering av kommunale eiendomsavgifter. Det betyr at du kan motta de kommunale gebyrene og eiendomsskatten fordelt på månedlige fakturaer. For deg som har lavt årsbeløp er det  mulig å velge en eller to fakturaer per år.

De kommunale eiendomsavgiftene består av: eiendomsskatt, renovasjon, vann, avløp/septik og feiing/tilsyn. Per i dag faktureres gebyrene fire ganger i året, med forfall i mars, juni, september og desember. Om du ikke foretar deg noe vil du fortsatt motta fire fakturaer i året. 

Du kan velge mellom 1, 2 ,4 eller 12 terminer:

Terminer og utsendelse
Antall terminer Fakturautsendelse
1 januar
2 januar, juli
4 februar, mai, august, november
12 Månedlig

Vilkår:

Eiendommer med kommunale gebyrer under kr 4.000,- per år kan ikke velge 12 terminer, men kan velge mellom 1,2 eller beholde 4 terminer.

Det er kun eier/tinglyst hjemmelshaver som kan endre fakturahyppighet.

Hva må du gjøre?

Send e-Post til gebyr@eidsvoll.kommune.no med: navn, adresse, telefonnummer og ønsket antall fakturaer per år.  Eventuelt ring: 66107000.

Endringen vil bli registrert i systemet umiddelbart, og du vil få svar om når endringen igangsettes.

Har du avtalegiro/eFaktura-avtale vil den fortsette å løpe som vanlig, selv om du endrer fakturahyppighet.

OBS: hvis du fortsatt ønsker gebyrene fordelt på 4 terminer, så trenger du ikke ta kontakt

 

Her kan du lese mer om kommunale eiendomsgebyrer og fleksibel fakturering.


Publisert: 27.01.2022 08:00
Sist endret: 26.01.2022 22:29