Innhold

Flom - orange nivå

Flomfaren er fortsatt på oransje nivå for deler av Østlandet melder NVE.

Jordskred - grønt nivå

Når det gjelder jordskredfare ligger dette fortsatt på grønt nivå

Følg gjerne med her www.varsom.no

Vi vil komme med nye oppdateringer om det skulle bli store endringer.
Varsel og råd ifbm flom kan du lese mer om på sidene www.varsom.no.
Bildet viser kart med fargekoder over hvor det er orange nivå, hvor det er grønt nivå og så videre Tabelloversikt over flom- og jordskredfaren for kommunene på Øvre Romerike - viser i tabell i form av fargekoder. Orange nivå på flomfare, grønt nivå på jordskredfareBilde av kart som viser flomnivå ved NVEs målestasjoner, merket med fargede prikker

Tidligere informasjon om dette 

Orange nivå - varsel om flomfare
Fare for flom og jordskred? Hva kan du gjøre?
Flomfare
Møte om flomsituasjonen våren 2018

Publisert: 11.05.2018 12:34:24
Sist endret: 11.05.2018 12:34