Innhold

Flomoppdatering - 16. mai 2018

Knut Ola Aamodt, vakthavende hydrolog på Flomvarslingen i NVE, opplyser at det i Mjøsa ventes en kulminasjonsvannstand som er opp mot nivået den fikk under flommen i 2013. Vannstanden i Mjøsa har økt med 14 cm fra kl 12 i går til kl 12 i dag, og er nå på 124.22.

Lukene ved Svanfoss, som regulerer vann ut av Mjøsa, står åpne og har etter pålegg fra NVE stått helt åpne i hele vår slik at Mjøsa har blitt maksimalt tappet ned. I tillegg ga NVE sist fredag dispensasjon til å øke tappingen ut av Øyeren med 300 m3/s. - Det tette samarbeidet med regulantene bidrar til bedre håndtering av flommen, uttaler direktør i konsesjonsavdelingen i NVE, Rune Flatby.

Kommunen følger situasjonen fortløpende

Vi følger situasjonen fortløpende og vil sende ut nye varsler ved behov. Vi oppfordrer dere også om å følge med på  www.varsom.no  Her får du oppdatert informasjon om flommen og tips og råd til hva du kan gjøre selv. 

Tidligere informasjon om dette 


Publisert: 16.05.2018 17:00:00
Sist endret: 16.05.2018 15:30