Innhold

NVE gir tillatelse til ytterligere hevet vannstand i Mjøsa og Øyeren. 

Grunnet problemer med en flomluke i Sarpefossen kraftverk, holder Glommens og Laagens Brukseierforening fortsatt igjen vann i Mjøsa og Øyeren med tillatelse fra NVE. Dette påvirker også vannstanden i Vorma. 
Vannstanden i Mjøsa er 4. november kl. 10:00 123,63 moh og ventes å stige stige ytterligere 11 cm fram til torsdag/fredag. Vannstanden i Øyeren er 4. november kl. 10:00 102,38 moh., denne ventes å stige ytterligere noe det kommende døgnet.

Ytterligere informasjon

På www.varsom.no finner du alle flom- og skredvarsler og generel informasjon, informasjon om aktuelt område og hva de forskjellige nivåene har å si for deg.  

Gult varsel betyr

Utfordrende situasjon som krever oppfølging og kan medføre skader lokalt.

Hold deg oppdatert om situasjonen. Sikre og flytt verdier bort fra utsatte områder (f. eks. i kjellere, og biler, campingvogner etc langs elver og bekker).

Her finner du aktuelt flomvarsel og ytterligere informasjon 

Tidligere flomvarsel

30.10.2020: Flomvarsel - gult nivå for Mjøsa og Øyeren


Publisert: 04.11.2020 12:28:30
Sist endret: 04.11.2020 12:38