Innhold

Flomoppdatering - 18. mai 2018

Regn og høye temperaturer har gitt vedvarende stor snøsmelting. Situasjonen er følsom for endringer i prognoser for nedbør og temperatur.

Vannstanden i Mjøsa har vært stabil siden i natt og var 18. mai kl. 13.00 124,35 moh (ca. 6,6 m lokal skala). Mjøsa har ikke vært så høy på 17. mai siden 1934.

Det ventes lavere vannstand de neste dagene men vi følger situasjonen kontinuerlig og vil sende ut nye varsler ved behov. Vi oppfordrer dere også om å følge med på  www.varsom.no 

Fra www.varsom.no

Vi anbefaler at innbyggerne sikrer egne eiendeler. 
Varsel og råd ifbm flom kan du lese mer om på sidene www.varsom.no.

Tidligere informasjon om dette 


Publisert: 18.05.2018 16:32:00
Sist endret: 16.05.2018 15:32