FN`s internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner

På denne dagen, også i år, vil Eidsvollsbygningen "bade" i orange lys. Dette  for å markere FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner. 

Det er en grunnleggende menneskerett å leve et liv uten vold eller frykt for vold. Dessverre er det ikke alle som har den opplevelsen og kampen er internasjonal - et globalt poblem. 

På verdensbasis er vold mot kvinner det mest utbredte menneskerettighetsbruddet. Ifølge FN har mer enn 1 av 3 kvinner i verden opplevd fysisk eller psykisk vold i løpet av livet., også i Norge har hver fjerde kvinne vært utsatt for vold eller trusler om vold.

25. november er FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner, og FN har erklært at dette skal være en årlig «Orange Day». Oransjefargen skal symbolisere en lys fremtid, fri fra vold mot kvinner og jenter.

Her finner du en oversikt over Hjelpetilbud ved vold i nære relasjoner, seksuelle overgrep og voldtekt

 


Publisert: 25.11.2022 13:25:34
Sist endret: 25.11.2022 14:43