Innhold

Invitasjon til folkemøte om hverdagsmestring!

Eidsvoll kommune, Helse og bistand ved avd Folkehelse, fysio- og ergoterapi inviterer innbyggere, politikere og ansatte til folkemøte om hverdagsmestring.

Hverdagsmestring er et satsingsområde i kommunens vedtatte Strategiplan for helse- og omsorgstjenester 2018-2028; Mestring og muligheter – hele livet. Planen legger opp til en kultur- og holdningsendring med satsing på mestring og tidlig innsats.

Målsettingen er å implementere hverdagsmestring som tankesett i hele kommunen, deriblant også blant kommunens innbyggere. Vi ønsker å invitere til informasjon, opplysning og utveksling av tanker og erfaringer rundt temaet.

  • Hva er hverdagsmestring?
  • Hva er viktige hverdagsaktiviteter for dere?

Folkemøtet finner sted

Onsdag 5. februar 2020, kl. 18-21 på Badet kulturtun.

Nils Erik Ness, forbundsleder i Norsk ergoterapeutforbund, vil innlede kvelden med et engasjerende innlegg om hverdagsmestring.

Velkommen til en kveld med gode diskusjoner, opplysning og inspirasjon!

Enkel servering. 

Program for kvelden

  • kl 18.00 Velkommen v/Stine og Elisabeth
  • kl 18.15 Introduksjon til hverdagsmestring v/ Nils Erik Ness, forbundsleder i Norsk Ergoterapiforbund
  • kl 19.00 Pause – enkel servering
  • kl 19.10 Cafédialog (jobber i smågrupper)
  • kl. 20.15 Oppsummering
  • kl. 20.45 En filmsnutt om hverdagsmestring fra Gran og Lunner kommune
  • kl. 20.50 Avslutning og takk for i kveld v/Janita Hofseth

Fakta om hverdagsrehabilitering 

Her kan du lese om hverdagsrehabilitering i Eidsvoll kommune


Publisert: 27.01.2020 08:43:45
Sist endret: 27.01.2020 08:43